Szukaj

Wysoki kontrast

Rozmiar fontu

Im więcej tym taniej

Regulamin Im więcej tym taniej

 

  1.     Organizatorem promocji jest SAM-BUD-ROL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Gogolinie, ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000443669, NIP:199-011-04-83, REGON: 161499902, zwana dalej Organizatorem.
  2.     Promocją objęte są wyłącznie zakupy w sklepie internetowym Organizatora znajdującym się pod domeną www.sklep.sambudrol.pl, zwanym dalej Sklepem.

Promocja polega na tym, im więcej Klient ton kupi tym tańsza tona,

za jednorazowy zakup 1 tony, cena jest regularna

za jednorazowy zakup 2 ton, cena jest o 5,00zł brutto / t taniej

za jednorazowy zakup 3 ton i więcej ton, cena jest o 10,00zł brutto / t taniej.

  1.     Rabat naliczany jest do jednorazowej transakcji zakupu.
  2.     Promocja łączy się z innymi promocjami.
  3.     Promocja rozpoczyna się 01.04.2020 i trwa do momentu odwołania jej przez Organizatora.
  4.     W przypadku rezygnacji z zakupu przez Klienta lub dokonania przez niego zwrotu z jakiegokolwiek powodu Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości przyznanego Klientowi upustu.
  5.     Wzięcie udziału w promocji (zakup produktu w sprzedaży promocyjnej) oznacza zgodę jej uczestnika na warunki zakupu określone w niniejszym Regulaminie.
  6.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.